top of page
Schermafbeelding 2021-01-25 om 17.36.13.
Schermafbeelding 2021-01-25 om 17.36.23.
Schermafbeelding 2021-01-25 om 17.36.32.

Jeugdraad Lokeren

De jeugdraad bestaat uit:

           het dagelijks bestuur,
           de leden van de jeugdraad.


DE JEUGDRAAD

De taak van de jeugdraad is de wensen en de noden van de jongeren tot bij het stadsbestuur brengen.
We steken de koppen bij elkaar om die wensen en noden te ontdekken en die concreet vorm te geven.
Samen denken we na hoe we die kunnen overbrengen naar ons stadsbestuur. Met andere woorden:
we luisteren, we discussiëren, we dromen, we wisselen informatie uit, ...

HET DAGELIJKS BESTUUR
Het DB of het dagelijks bestuur bestaat uit 13 vrijwilligers (Wie? Scroll even naar onze posts hieronder en maak kennis!).
Deze jongeren bekijken de agendapunten in de stad die de jeugd aanbelangt. Die punten brengen ze nadien bij de leden van de jeugdraad.

Wanneer de leden op hun beurt hun mening hebben gegeven, schrijft het dagelijks bureau een advies naar het stadsbestuur.
Het DB zorgt er dus voor dat de jeugdraad blijft draaien.
Zij organiseren de vergaderingen, bereiden de agenda voor, volgen alles op en brengen jongeren samen.

DE LEDEN VAN DE JEUGDRAAD
Iedereen kan lid worden van de jeugdraad, of je nu gelinkt bent aan een organisatie (bv. een jeugdbeweging) of als individu.

De leden geven hun mening / ideeën over de topics die te maken hebben met jeugd.

⚡Als jeugdraad luisteren we naar jouw noden en wensen en geven jouw stem door aan de stadsdiensten en politici! ⚡

Jeugddienst

Dit is de dienst van de stad die zich bezighoudt met het beleid in Lokeren, specifiek voor jeugd.
Dat gaat over speelpleinwerking, speelterreinen aanleggen, kinderopvang organiseren, de jeugdraad ondersteunen, ...

Je kan bij de jeugddienst subsidies (centen) aanvragen voor je eigen jeugdvereniging of jeugdhuis

en natuurlijk vragen stellen over alles wat met jeugd te maken heeft.

bottom of page